A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2018 ES PROHIBIX L'ENTREGA GRATUÏTA ALS CONSUMIDORS DE LES BOSSES DE PLÀSTIC

Imatge de l'actuació

En curs

A partir de l'1 de juliol de 2018 es prohibix l'entrega gratuïta als consumidors de bosses de plàstic en els punts de venda de béns o productes, a excepció de les bosses de plàstic molt lleugeres i de les bosses de plàstic amb grossària igual o superior a 50 microns amb un percentatge igual o major al 70% de plàstic reciclatge.

Este reial decret té com a objecte adoptar mesures per a reduir el consum de bosses de plàstic, amb la finalitat de previndre i reduir els impactes adversos que els residus generats per les dites bosses de plàstic produïxen en el medi ambient, amb especial atenció al dany ocasionat als ecosistemes aquàtics, i en determinades activitats econòmiques, com la pesca o el turisme, entre altres. Així mateix, té com a objecte evitar la pèrdua de recursos materials i econòmics que suposa l'abandó de les bosses de plàstic i la seua dispersió en el medi ambient.

MESURES, OBLIGACIONS I CAMPANYES PER A LA REDUCCIÓ DEL CONSUM DE BOSSES DE PLÀSTIC

Les mesures que s'adopten per a reduir el consum de bosses de plàstic, en funció de la seua data d'entrada en vigor, són les següents:

1. A partir del 1 de julio de 2018:

A)Es prohibix l'entrega gratuïta als consumidors de bosses de plàstic en els punts de venda de béns o productes, a excepció de les bosses de plàstic molt lleugeres i de les bosses de plàstic amb grossària igual o superior a 50 microns amb un percentatge igual o major al 70% de plàstic reciclatge.

B) En el cas de l'excepció per a les bosses de plàstic amb grossària igual o superior a 50 microns prevista en l'apartat anterior, els comerciants hauran de disposar de documentació proporcionada pel fabricant que acredite el dit percentatge.

C)Los comerciantes cobrarán una cantidad, por cada bolsa de plástico que proporcionen al consumidor. Para determinar el precio de las bolsas de plástico, los comerciantes podrán tomar como referencia los precios orientativos establecidos en el anexo I. (BOE).

D)Així mateix, els comerciants informaran els consumidors dels preus establits, exposant-los al públic en un lloc visible i incloent una referència al compliment de les obligacions continguda en els apartats anteriors.

2. A partir del 1 de gener de 2020:

A)Es prohibix l'entrega als consumidors, en els punts de venda de béns o productes, de bosses de plàstic fragmentables.

B)Les bosses de plàstic de grossària igual o superior a 50 microns contindran un percentatge mínim del 50% de plàstic reciclatge.

3. A partir del 1 de gener de 2021:

Es prohibix l'entrega de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres al consumidor en els punts de venda de béns o productes, excepte si són de plàstic compostable. Els comerciants podran també optar per altres formats d'envàs per a substituir a les bosses de plàstic.

4.

Totes les mesures incloses en este article afectaran tant les bosses de plàstic que s'entreguen en els punts de venda de béns o productes com a les que puguen subministrar-se en la venda online, així com a les entregades a domicili. S'exclouen els sobres de plàstic empleats per a les vendes a distància, si bé estos hauran de ser considerats envasos si complixen amb la definició d'envàs i els seus exemples establida en la Llei 11/1997, de 24 d'abril.

* Per a més informació punxe ACÍ.

--------------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. L'AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que esta informació siga de la seua utilitat.

© 2015 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball