AJUDES A LA CONTRACTACIÓ I A L'EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA PICE PER A L'OCUPACIÓ JUVENIL

Imatge de l'actuació

En curs

Ajudes del programa de formació dirigit a persones treballadores, prioritàriament ocupades, per a l'adquisició i millora de competències en l'àmbit de la transformació i de l'economia digital.

El programa està dirigit a entitats que desenrotllen projectes de formació dirigits a persones treballadores prioritàriament ocupades, per a l'adquisició i millora de competències en l'àmbit de la transformació i de l'economia digital, afavorint la seua capacitació en els coneixements, habilitats i competències demandes per les empreses, i incentivant el seu accés a millors llocs de treball relacionats amb estes matèries. La formació en TIC i economia digital, així com en la competències necessàries per a afrontar eixos processos, contribuïx a augmentar la productivitat dels treballadors i la seua capacitat d'innovar, i és un factor clau per al desenrotllament socieconómico i la millora de l'empleabilidad.

La finalitat d'esta convocatòria és seleccionar, en règim de concurrència competitiva, els beneficiaris de les ajudes per a desenrotllar projectes de formació que milloren l'ocupabilitat de les persones treballadores ocupades, així com desocupades o inactives.

PODRAN SOL·LICITAR AJUDES:

  • Associacions (incloent federacions, confederacions o unions de les mateixes) , fundacions, així com societats mercantils que acrediten el compliment dels requisits establits en la base QUARTA de les Bases Reguladores (PUNXE ACÍ).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la Convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. (BOE de 23 d'abril de 2018).

Per a més informació PUNXE ACÍ, o si ho preferix descàrrega el RESUM DE LA CONVOCATÒRIA.

--------------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. L'AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que esta informació siga de la seua utilitat.

© 2015 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball