AJUDES DEL PROGRAMA TICCÁMARAS

En curs

La Cambra de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d'Alacant posa a disposició de les empreses de la província la Convocatòria Pública d'Ajudes del programa TICCámaras, el principal objectiu de la qual és contribuir a la millora de la competitivitat d'autònoms i PIMES, per mitjà de la incorporació de noves tecnologies.

TICCámaras és una iniciativa, dirigida a PIMES i autònoms, de la província d'Alacant, amb el suport econòmic del Fons Europeu de Desenrotllament regional i la Cambra de Comerç d'Alacant.

Anàlisi de necessitats (Fase I)

En una primera fase, un tutor especialitzat realitza una anàlisi del nivell actual d'aprofitament de les TICS en l'empresa i recomana una sèrie de millores per mitjà de noves tecnologie. Aquesta fase no suposa vaig coste algun per a l'empresa.

Implantación  (Fase II)

Després d'esta anàlisi, l'empresa beneficiària podrà desenrotllar, en col·laboració amb empreses especialitzades que lliurement trie, la implantació dels projectes recomanats en la fase de diagnòstic. L'empresa pre finança el gasto en la seua totalitat de fins a 7.000 EUR (rebria fins a 3.500 EUR) . Addicionalment es realitzarà un seguiment del pla per part el tutor cameral.

CONVOCATÒRIA TICCÁMARAS 2018

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

  • Inici: 9:00 hores del 28 de Maig de 2018
  • Tancament: 14:00 hores del 6 de juliol de 2018

Recorde que junt amb la fitxa d'inscripció omplida i firmada (Annex II) , ha d'aportar la documentació següent:

  • Certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària d'estar al dia en les seues obligacions (fent menció de la llei de subvencions)
  • Certificat de la Seguretat Social d'estar al dia en les seues obligacions (fent menció de la llei de subvencions) .
  • Persona física, fotocòpia del DNI del sol·licitant.
  • Persona jurídica, fotocòpia de DNI del firmant de la sol·licitud, fotocòpia dels poders i targeta d'Identificació Fiscal de l'empresa.

Tota la documentació s'haurà de presentar en el registre de la Cambra de Comerç d'Alacant en horari de 9:00 a 14:00 (excepte horaris especials) si es tria la modalitat presencial.

Per a la modalitat telemàtica és necessari l'ús de certificat digital de persona representant d'entitat jurídica; o de persona física, en cas d'autònom (emés per FNMT, DNI-e o CAMERFIRMA) .

És necessari disposar de l'aplicació Autofirma de l'Administració General de l'Estat. Pot descarregar-se-la des de l'enllace següent: Enllaç a Autofirma.

Per a més informació PUNXE ACÍ.

Fitxa Descriptiva Programa TICC Cámaras.

Fitxa Inscripció.

-------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. L'AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que esta informació siga de la seua utilitat.

© 2015 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball