PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL PICE

Imatge de l'actuació

En curs

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres de Comerç, cofinançat pel Fons Social Europeu, forma part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, una iniciativa del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social en coherència amb l'Estratègia d'Emprendimiento i Ocupació Jove.

Des de la Cambra d'Alacant, el Sistema Nacional de Garantia Juvenil té com a objectiu reduir la desocupació juvenil, impulsant la contractació dels jóvens, l'augment de la qualitat i estabilitat de les ocupacions, proporcionant igualtat d'oportunitats i al mateix temps major activitat empresarial.

Requisits per a participar:

  • Tener nacionalidad española o ser ciudadanos o ciudadanas de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse personas extranjeras titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
  • Tindre empadronament en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
  • Tindre més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Per a poder participar deus d'estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, siya estàs inscrit pots cridar al telèfon al 96 514 86 55 o envia un mail a pice@camaralicante.com, indicant el teu nom, telèfon i mail.

El termini de presentació de sol·licituds ja ESTÀ OBERT i finalitzarà el 31 de desembre de 2018.

Per a més informació PUNXE ACÍ.

----------------

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos, ni expectativas, ni vinculación en el procedimiento al que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas. La AFIC de la Concejalía del Área Comercio y Mercados del Excmo. Ayuntamiento de Elda desea que esta información sea de su utilidad.

© 2015 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball