Actualitat Notícies

AJUDES PER A AUTÒNOMS AMB ANTIGUITAT ENTRE 3 i 5 ANYS

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social.
AJUDES PER A AUTÒNOMS AMB ANTIGUITAT ENTRE 3 i 5 ANYS

Concessió d'ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA), de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana que, dins de l'any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant DOGV), hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d'acord amb els requisits establits en l'Ordre 15/2017, de bases reguladores.

L'objectiu d'aquestes ajudes és la consolidació de l'ocupació autònoma en la Comunitat Valenciana.

Interessats/Sol·licitants

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (REPTA), les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes que reunisquen els següents requisits:

a) Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (REPTA).

b) Complir, dins de l'any natural de la Resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.

c) Desenvolupar la seua activitat econòmica a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa en la Comunitat Valenciana.

d) No comptar amb més de nou persones treballadores contractades per compte d'altri el dia de publicació de la convocatòria en el DOGV.

e) Tindre compliments 19 anys d'edat en la data de publicació, en extracte, de la Resolució de convocatòria en el DOGV.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 21 de març fins al 3 d'abril de 2019, tots dos inclosos.

 

Fuente: CÁMARA ALICANTE

Enlace procedimiento GVA: AQUÍ

 

-------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. L'AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que esta informació siga de la seua utilitat.

© 2015 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball