El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: El Vinalopó Medio
Extensió (km2): 45.86
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 36.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 26855
Nre. d'hòmens: 25549
Xifra de població: 52404
Nre. de llars: 25549
Densitat de població: 1142.69 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 349 13672.00 m2
Supermercats 17 8290.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 184 11358.00 m2
Llar 168 16834.00 m2
Resta no alimentació 192 14528.00m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte 5 6964.00 m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
16.80 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 3925
1477
Nre. de mercats: 2
Mercat municipal:
Nre. mercats no sedentaris: 2
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: 15090.67 m2

© 2022 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball