Actualitat Notícies

ELDA. TEMPORADA DE REBAIXES D'HIVERN

Tradicionalment les vendes en rebaixes a la Comunitat Valenciana tenen lloc dues vegades a l'any, la primera a l'inici de l'any i l'altra entorn del període estival de vacances, si bé la normativa actual en matèria de comerç permet que les vendes en rebaixes puguen tindre lloc en els períodes estacionals de major interés comercial segons el criteri de cada comerciant, de manera que la durada de les mateixes serà lliurement decidit per cada establiment.

DURACIÓ DELS PERÍODES DE VENDA EN REBAIXES
D'aquesta manera, cada comerciant podrà decidir lliurement la pràctica i durada dels períodes de venda en rebaixes del seu establiment.

PUBLICITAT DELS PERÍODES EN REBAIXES
En els establiments comercials on es practique la venda en rebaixes, s'anunciarà al públic, de forma visible i inequívoca, la durada del període de rebaixes mitjançant la indicació, des de l'inici de cada temporada, de les data de començament i final del període d'aquestes.

PREUS DE VENDA Al PÚBLIC
Durant la temporada de rebaixes, haurà de figurar amb claredat, en cadascun dels articles, el preu anterior juntament amb el preu reduït.
No obstant això, quan es tracte d'una reducció percentual d'un conjunt d'articles, bastarà amb l'anunci genèric d'aquesta, sense necessitat que conste individualment en cada article oferit.

ARTICLES EN REBAIXES
Els articles objecte de la venda en rebaixes hauran d'haver estat inclosos amb anterioritat en l'oferta habitual de vendes i han d'haver sigut posats a la venda a un preu ordinari superior al que s'ofereix com rebaixat. Els articles no poden estar deteriorats.

DRETS DEL CONSUMIDOR
El període de rebaixes és una bona oportunitat per a adquirir productes a millors preus, però cal recordar que en la temporada de rebaixes es rebaixen els preus, però mai els drets dels consumidors. Davant qualsevol problema si no aconsegueix una solució en l'establiment, exigisca el full de reclamacions, manifeste la seua disconformitat en ella i faça-la arribar als serveis de comerç i consum que l'Ajuntament d'Elda posa a la seua disposició a través de l'OMIC i l'AFIC.

Enllaços d'interés:

---> Consells Consum en Rebaixes

---> Normativa relacionada

Més informació
La Regidoria de Comerç i Consum de l'Ajuntament d'Elda posa a la seua disposició l'Agència municipal per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) i l'Oficina municipal d'informació al Consumidor (OMIC), situades en el Mercat Central d'Elda (2a Plta.), tel. 966 989 232, correu electrònic comercio@elda.es / omic@elda.es

-------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment al qual es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
La AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que aquesta informació siga de la seua utilitat.

© 2015 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball