Actualitat Notícies

S'INICIA UN ESTUDI TÈCNIC COMERCIAL PER A L'EIX DE L'AVINGUDA ALFONS XIII DE ELDA I EL SEU ENTORN

La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Elda, amb el suport de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que ha resolt una subvenció al 82,81% del cost de l'actuació, i la participació activa de les Associacions de Comerciants de la ciutat i especialment de l'Associació de Comerciants Elda Sud (ACES) , ha iniciat la realització d'un Estudi Tècnic Comercial de l'eix Alfons XIII, a fi de determinar el conjunt d'actuacions més adequades a desenrotllar per a aconseguir dinamitzar l'activitat econòmica de l'avinguda i el seu entorn.
S'INICIA UN ESTUDI TÈCNIC COMERCIAL PER A L'EIX DE L'AVINGUDA ALFONS XIII DE ELDA I EL SEU ENTORN

En este sentit, dijous passat 11 de juliol, va tindre lloc en les instal·lacions del Centre Social Severo Ochoa una reunió base, a la que va assistir el Regidor Delegat de Comerç i Mercats Vicente Deltell, Tècnics de la Regidoria de Comerç i Junta Directiva de l'Associació de Comerciants Elda Sud, en la que l'empresa contractada a este efecte va presentar l'abast d'este Estudi Tècnic Comercial i la planificació prevista per al seu desenrotllament, donant-se per iniciat un treball que es prolongarà els pròxims tres mesos, tenint en compte el parèntesi inhàbil del mes d'agost.

L'Avinguda Alfons XIII és un important eix comercial del municipi d'Elda, previst en el  Plan d'Acció Comercial (PAC) Elda, com una de les principals vies de la ciutat. La millora de la qualitat en la gestió i urbanització dels espais urbans comercials i la seua dinamització comercial, es presenta, en este sentit, com a ferramenta fonamental per a l'adequació de l'oferta comercial local a les necessitats de los/as consumidores/as, i a les exigències del mercat. Tot això, amb els objectius específics de convertir l'Avinguda Alfons XIII i la seua àrea urbana, inclosa l'Avinguda de Ronda, en un espai comercial confortable, lúdic i de trobada, consolidant la zona com principal eix comercial de la zona Sud del nucli urbà.

A este efecte, l'Estudi s'iniciarà amb una primera fase de diagnòstic, que analitzarà la situació real del comerç i els servicis en relació amb l'espai públic, el tràfic de vianants i rodat, l'aparcament, la càrrega i descàrrega i l'accessibilitat.

Per a això, s'obrirà un període consultiu, arreplegant-se l'opinió dels residents i usuaris de l'entorn de l'Avinguda Alfons XIII, així com dels empresaris de l'eix. En este sentit, des de la Regidoria de Comerç i l'Associació de Comerciants Elda Sud, s'ha demanat la participació de los/as comerciants de l'àrea en este estudi, a través de les dinàmiques de grup i diferents entrevistes, per mitjà de les quals s'identificaran les necessitats i oportunitats de mejora. 

--------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. L'AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que esta informació siga de la seua utilitat.

© 2015 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball